Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur

•  Uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Uppsatser

 

Väl godkända uppsatser från Stockholms universitet


Här kan du läsa ett antal välskrivna, väl godkända kandidat- och magisteruppsatser, med tillstånd från författarna. Respektera deras upphovsrätt. Vill du använda texterna, be om tillstånd först.


Tjänsteorganisationers motiverande och värdeskapande förmåga utifrån värdebokslutets idéer
Författare: Marielle Andersson, Sirpa Overton-Fox

Generation Y – förlorade genier!
En fallstudie av generation Y:s eftersträvade ledarskapsegenskaper

Författare: Carmen Manzano, Oscar Nyström

Årsredovisningar och dess informationsvärde – En studie om bildernas betydelse
Författare: Ranja Chabo, Marianne Ekeroth

Samarbetet i den kommunala verksamheten – En fallstudie om den muntliga kommunikationens roll i styrning och revision
Författare: Linda Turgay, Sara Aho

Kommunal revision – En fallstudie om orena årsredovisningar inom kommunerna
Författare: Daniel Demir, Maria Demir

Dagens ungdomar och dagens personalchefer – hur ser de på ledarskap och medarbetarskap?
Författare: Kristel Kivirähk, Ina Kytö, Geethe Peterson

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?
– Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen

Författare: Elisabeth Angarth, Christine Malmer

Implementering av CSR – Ett konkret förändringsarbete eller bara tomma ord?
Författare: Sara Granlund, Sofie Granlund

Finansiella nyckeltal – analysinstrument eller reklam?
Författare: Ann-Britt Westdahl

Amazing Thailand – hur sköter sig svenska dotterbolag i Thailand ur ett hållbarhetsperspektiv?
Författare: Robin Englén, Jon Runestad

Faktorer och fenomen som bidrar till ekonomiska företagsskandaler – finns det några varningstecken?
Författare: Katarina Borevius, Ylva Starbrink, Maria Åhs

Årsredovisningen – jakten på nyckeltal
Författare: Ann-Britt Westdahl, Setareh Moradi, Elin Teymur

Global Reporting Initiative. Varför används det inte i Sverige?
Författare: Robin Englén, Joakim Groth, Johan Sandahl

Hur ska akademiker bli åtråvärda för arbetsgivare?
Författare: Stefan Jonson, Sofia Samara

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
Författare: Nina Hammargren

Arbetspsykologisk testning – ett komplement i urvalsförfaranden
Författare: Makan Afshinnejad, Christopher Havervall

Omlokalisering – ett spel för gallerierna
Författare: Carina Brännström, Jenny Magneryd

Från vision till handling – från styrdokument till styrd verksamhet i Nynäshamns kommun
Författare: Eva Eklund, Maud Forsström, Niklas Wällstedt

Generation Y