Om Paula Liukkonen
 
 
•  Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Läs mina böcker på webben

Mina mest aktuella boktexter och forskingsresultat för nedladdning. Allt får användas men ange alltid källan.

Personalutköp – ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet

Varför just den här boken om personalutköp?

Det är många som har hjälpt och stöttat mina arbetskamraters och min egen långa kamp för att få rättvisa i ett mycket dåligt skött förändringsarbete som utvecklades till kris för hela organisationen. Mobbning skulle det också kunna kallas. Det är ett exempel på hur statligt personalansvar tas och hur administrativa rutiner på universitetet fungerar i verkligheten. Ingen tar ansvar för det som görs fel, i stället måste ärendet redas ut med extern juridisk hjälp. Arbetstagaren tvingas stämma sin arbetsgivare för att få rätt i så simpla ärenden som övertidsersättning och dess utbetalning.

Sista akten i det här händelseförloppet, som började med ett prefektbyte och avslutades med mobbning av dem som försvarade den utbytte prefekten, utspelades i december 2014 i Södertörns tingsrätt. Där tvingades min arbetsgivare Stockholms universitet efter tio år att betala min lönefordran (Dom nr T7050-14, 2014-11-24).

Jag vill synliggöra händelseförloppet med önskan om att detta inte upprepas. Att organisationen lär av sina misstag och brister för då har det här inte skett förgäves.

En kort version av boken kan du läsa här (PDF):

Personalutköp – ekonomiska och mänskliga värden i ett kalkylexempel från Stockholms universitet


Kortversionen innehåller ett exempel med förklaringar till kalkylen Personalutköp. Den som vill läsa hela boken kan beställa den under Bokbeställning.


Skandalen på Stockholms universitet – överhetens kupp mot företagsekonomer

Läs boken här (PDF):

Skandalen på Stockholms universitet – överhetens kupp mot företagsekonomer


Den som vill kan beställa boken under Bokbeställning.


Rektorns nya kläder – om maktmissbruk och dubbla agendor i dages Sverige

Detta är en fristående fortsättning på Skandalen på Stockholms universitet – överhetens kupp mot företagsekonomer.

Läs boken här (PDF):

Rektorns nya kläder – om maktmissbruk och dubbla agendor i dages Sverige


Den som vill kan beställa boken under Bokbeställning.