Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut

      Böcker

•     Arbetsmaterial

      Exempel
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Arbetsmaterial för hälsobokslut

 

 

I mina böcker finns ett antal redovisningsmallar för att ta fram statistik och andra uppgifter om personalen och hälsan i arbetet. Underlagen är tänkta att vara mallar och exempel för den egna redovisningen. Jag vill med dessa exempel ge inspiration till att utveckla personal- och hälsoredovisningen så att dess värde som betydelsebärande information ökar.

Min tanke har varit att användarna ska kunna ta vara på den information som redan finns i redovisningen och på ett systematiskt sätt kunna redovisa personal-, ekonomi- och hälsoutvecklingen.

Det finns inte bara ett sätt att redovisa hälsan och personalen på utan många. Den bästa redovisningen görs när personalen får medverka och blir delaktig i verksamhetens styrning och uppföljning. Utbytet av erfarenheter under arbetet med hälsobokslut är minst lika viktigt som själva slutredovisningen och det färdiga hälsobokslutet.

Redovisningen kan göras av administratörer som vill ha begrepp som är tydliga, mät- och verifierbara (visar om använda siffror är korrekta) och som kan användas för att analysera resultatet. Av ledare som har kompetens att använda sina administratörers kunskap och erfarenhet rätt. Av politiker, ägare och andra beslutsfattare som vågar se och möta de siffror deras ledarskap skapar.