Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut

      Böcker

      Arbetsmaterial

•     Exempel
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Exempel på hälsobokslut

 

 

Exempel på hälsobokslut från sjukvården (Huddinge sjukhus, pdf-dokument)

Exempel på hälsobokslut från kommunen (Kristianstads kommun, (word-dokument)