Om Paula Liukkonen
 
 
   Läs mina böcker
   på webben
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen


      Henkilöstö

•     Ajankäyttö ja
      työn miehitys

      Työ, talous ja
      hyvinvointi


      Tuottavuus,
      tehokkuus ja laatu


      Lukemista
 
Ajankäyttö ja työn miehitys
 

Ajankäyttöä seurataan työssä mallilla, jota kutsutaan ajankäyttöbudjetiksi. Tiedot ajankäytön seurantaan saadaan työpaikan palkanlaskennan tiedostoista. Palkka muodostuu tehdyn työajan ja poissaolojen palkasta. Tilastoista saadut luvut tehdystä työajasta ja poissaoloista antavat tärkeää perustietoa esimerkiksi tuottavuuslukujen laskemista varten, mutta aikaa tarvitaan myös tuotteiden ja palvelujen hinnan muodostukseen. Aika on universaali mittari, joka yksittäisenä mittaustuloksena on melko kapea, mutta yhdistettynä muuhun tietoon sen informaatioarvo kasvaa.