Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
)
 
Bokbeställning
   
Titel: Hälsobokslut – förslag till mätning, analys och diskussionsfrågor
Info: Kan hälsan mätas? Går det att samla alla spridda uppgifter om anställdas hälsa och om arbetsmiljön i någon form av redovisning? Som det är nu är det svårt att få en överblick över alla uppgifter och att få tydliga svar. Hur skulle det kunna gå till i så fall? Ger det några ekonomiska eller andra vinster?

Svaren finns i den här skriften. Den vänder sig till alla som arbetar med hälso- och arbetsmiljöfrågor och andra som ansvarar för personal, ekonomi och verksamhet. Den är också en bra hjälp för alla som organiserar utbildning eller på annat sätt engagerar sig i dessa frågor på arbetsplatsen.
Pris: 175:- + moms och porto
 

Vad finns i korgen?
Hälsobokslut

Alla priser är exklusive moms. Porto och frakt tillkommer.