Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Bokbeställning
   
Titel: Verksamhetsuppföljning med inriktning på personalen, ekonomin och organisationen
Info: Alla företag måste följa sin verksamhet - sina handlingar - och skaffa sig kunskaper om resultat och om hur det har uppnåtts. En uppföljning av verksamheten som görs på ett bra sätt kan fungera som en läroprocess för alla i organisationen.

Att kunna tolka siffror och annan information om hur organisationen fungerar är nämligen grundförutsättningen för att kunna driva ett företag på ett effektivt sätt. Men hur gör man då för att följa verksamheten på bästa sätt? Hur tar man till vara på den information som redan finns i företaget? Och hur gör man för att bättre kunna förutse framtiden och öka sin framförhållning?

Dessa och andra frågor diskuteras och besvaras i denna bok, en ide- och handbok i verksamhetsuppföljning. Några av bokens huvudpunkter är:

  • Orientering om aktuella teorier och läror om verksamhetsuppföljning
  • Presentation av de begrepp och definitioner som används vid vid verksamhetsuppföljning
  • Genomgång av modeller och metoder för verksamhetsuppföljning
  • Exempel från privata företag, offentliga myndigheter och sjukvården på verksamhetsuppföljning
Pris: 300:- + moms och porto
 

Vad finns i korgen?
Verksamhetsuppföljning

Alla priser är exklusive moms. Porto och frakt tillkommer.