Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
Bokbeställning
  Icke Godkänd  
Titel: Icke Godkänd
Info: 2021
presentation
Pris: 280 Skr + moms och porto
 

Vad finns i korgen?
Icke Godkänd

Alla priser är exklusive moms. Porto/frakt tillkommer.

Böckerna går även att beställa på
paula.liukkonen@mhmail.se