Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Bokbeställning
  Makten att tänka utanför boxen  
Titel: Makten och att tänka utanför boxen fragment av tänk och erfarenheter
Info: 2020
Presentation
Pris: 300 Skr + moms och porto
 

Vad finns i korgen?
Makten och att tänka utanför boxen

Alla priser är exklusive moms. Porto/frakt tillkommer.