Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Bokbeställning
   
Titel: Hemsökaren – bilder och berättelser på vägen till Aegna
   
Pris: 250:- + moms och porto
 

Vad finns i korgen?
Hemsökaren

Alla priser är exklusive moms. Porto och frakt tillkommer.