Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningens
   ekonomi
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
•  Bokbeställning
 
 
   Henkilöstön arvon
   mittaaminen
 
Bokbeställning
   
Titel: Hälsobokslut – Vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö. Erfarenheter av genomförda hälsobokslut
Info: Under de senaste tre åren har jag handlett ett åttiotal hälsobokslutsarbeten i Sverige och i Finland. I denna bok redogör jag för mina, kursdeltagares och andras samlade erfarenheter av genomförda hälsobokslut.
Pris: 175:- + moms och porto
 

Vad finns i korgen?
Hälsobokslut

Alla priser är exklusive moms. Porto och frakt tillkommer.